H A N D E L S B E T I N G E L S E R

 

For Halkær Ådal

 

Persondatapolitik:

Behandling af personoplysninger

Hos Halkær Ådal Økologisk behandler vi altid dine personlige data sikkert. Du har som kunde ret til at være orienteret om, hvordan vi behandler oplysningerne. Du kan herunder læse om dine rettigheder, hvad dine personoplysninger bruges til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem de eventuelt deles med.
 

Dataansvarlig er Halkær Ådal Økologisk ApS
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Halkær Ådal Økologisk Aps er:
 

Halkær Ådal Økologisk ApS

Blindebomsgade 5

9670 Løgstør

Telefon: 51914642

CVR-nr.: 34619859

 

Databehandlingsansvarlig

Har du spørgsmål til beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige. Som kan kontaktes på kundeservice@halkaeraadal.dk.

 

 

 

Produktinformation:

På Halkær Ådal oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Halkær Ådal via kundeservice@halkaeraadal.dk

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Halkær Ådal accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Halkær Ådal's hjemmeside er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Halkær Ådal udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Halkær Ådal om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Halkær Ådal er først indgået, når Halkær Ådal ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Aflåst opgang:

 

Hvis det ikke lykkes for distributør at få adgang til aflåst opgang, mistes både varerne og betalingen. 1. Bestil med leveringsdato så der er tid nok. 2. Anfør i kommentarfelt når du bestiller, at du sender nøgle til opgang. 3. Send (uden afsenderadresse) din nøgle med et ord på f.eks. græsplæne til Xpressen ApS, Mørupvej 30, 7400 Herning, Att. Torben. 4. Herefter mailer du leveringsadresse (også med kodeord f.eks. græsplæne) til Xpressen på mail dist@xpressen.dk

 

Betaling:

 

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort og Mobile Pay trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra HALKAERAADAL.dk. Mobile Pay kan kun anvendes til enkeltkøb (ikke til abonnement). Kontooverførsel kan vælges ved enkeltkøb (ikke til abonnement); ordren sendes kun, hvis betalingen kan ses på Halkær Ådals konto 9280-1940126904 mandag kl.8 på afsendelsesdagen, husk at anføre Ordrenummer.

Det samme gør sig gældende for abonnementskunder, at beløbet trækkes fra din konto, så snart varen afgår fra HALKAERAADAL.dk.

 

Information om proceduren for fornyelse og sletning af kortnummer. Vi har ikke adgang til dit kortnummer, og kan derfor ikke ændre det. Du skal oprette et nyt abonnement med det nye kort. Send mail til kundeservice@halkaeraadal.dk og fortæl at det gamle ikke virker, så sletter vi dit abonnement. Eller du kan selv slette abonnement på "Min side".

Abonnementsordning:

Når du har gennemført din bestilling af abonnement, modtager du en bekræftelse på mail straks. Ved bestilling af abonnement fortsætter levering, indtil aftalen opsiges af køber.
Frist for ophør/opsigelse: Hvis du vil ændre din abonnementsaftale (ferie, opsigelse, nyt indhold i din kasse), kan du på "Min side" ændre næste leveringsdato og leveringsfrekvens eller skriv til kundeservice@halkaeraadal.dk inden fredag kl.17, så kan vi ændre fra den førstkommende tirsdag. Du modtager en svarmail inden den førstkommende mandag kl.12, herefter gælder opsigelsen.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

 

Reklamation:

Ved køb af tilberedt mad, frisk frugt og grønt gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Halkær Ådal senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Halkær Ådal har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Halkær Ådal's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

 

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Halkær Ådal, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Halkær Ådals egen beskrivelse.

 

Halkær Ådal er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Halkær Ådal's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

 

Halkær Ådal afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret

Når køber meddeler Halkær Ådal, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Halkær Ådal det modtagne beløb. Der er ikke fortrydelsesret på fødevarer.

 

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Postnord - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Postnord.

 

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen – gælder kun nonfood. Dvs. at modtagelse kan næsten aldrig nægtes, da Halkær Ådal næsten kun sælger food.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor udlevering og heller ikke varer solgt til virksomheder.

 

Halkær Ådal betaler de modtagne beløb, når den returnerede vare modtages i ubrugt og ubeskadiget stand. Gælder udelukkende NONFOOD.

 

Genanvendelse

Distributør for Halkær Ådal, Xpressen tager termokasserne med retur til genbrug. Stil kassen fra sidst ved din dør.

 

Hjemmesiden www.halkaeraadal.dk drives af firmaet:

Halkær Ådal Økologisk Aps  

CVR nr: 34619859

Mail: kundeservice@halkaeraadal.dk

Tlf. 5191 4642

Blindebomsgade 5, 9670 Løgstør

 

Forbehold for ændringer:

Halkær Ådal forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

 

 

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk